تله پاتولوژی

با گسترش دنیای دیجیتال تکنولوژیهای ارتباطی درابعاد مختلف زندگی ورود کرده اند. ازجمله مهمترین این حوزه ها، تله پاتولوژی است. در آزمایشگاههای پاتولوژی، نمونه ها برای بررسی توسط پزشک متخصص ارسال میشود. این بررسی ازطریق میکروسکوپ و درزومهای بالا انجام میگیرد. 

اهمیت به حقوق مراجعه کننده

برای درج تشخیص، دانش، تجربه و مهارت به کمک متخصص می آید. نیاز به اخذمشاوره باهمکاران درهنگام درج تشخیص درآزمایشگاههای پاتولوژی متداول است. این مشاوره ها به درج توضیحات دقیقتر و کاملتر کمک مینماید. اخذ مشاوره از همکاران، نشان از ارج نهادن به مراجعه کننده است. چرا که وقت بیشتری را از متخصص برای ارائه گزارش نهایی می گیرد. با این حال برای متخصصین پاتولوژی اهمیت زیادی دارد. چرا که سلامت بیمار و ادامه روند صحیح درمان برای آنها بسیار مهم است. اهمیت تله پاتولوژی در واقع اهمیت حقوق بیمار است. 

ابزاری که در دنیا به این منظور به کمک آزمایشگاههای پاتولوژی آمده است، اسکنرهای لام است. اسکنرهای لام پاتولوژی انجام تله پاتولوژی را برای متخصص پاتولوژی فراهم می کند.

چشم انداز

پاتولوژی دیجیتال یکی از شاخه های اصلی تله پاتولوژی است. مطالب بیشتر مرتبط با این موضوع در مقاله پاتولوژی دیجیتال آورده شده است. هر ساله در دنیا بر تعداد مراکز آزمایشگاهی که به پاتولوژی دیجتال مجهز میشوند افزوده  میشود. هرچند معمولا آزمایشگاههای برتر همیشه پیشگام هستند.

فرایند اسکن لام پاتولوژی و ارسال آن برای همکار از طریق بستراینترنت، همان تله پاتولوژی است. کاهش زمان، افزایش سرعت، بهبود کیفیت از مزایای تله پاتولوژی است.

اسکنرهای لام پاتولوژی انواع مختلفی دارند که در مقاله اسکنر لام از سایت پرنوآ میتوانید به مطالعه آن بپردازید.

در ایران نیز آزمایشگاههای برتر و به روزی به اسکنر لام مجهز شده اند. از جمله می توان به  آزمایشگاه مشهد و آزمایشگاه رازی کرمانشاه اشاره کرد.

روند رو به رشد این تکنولوژی غیر قابل انکار است. این امر موجب جهت گیری بیشتر آزمایشگاهها به تله پاتولوژی شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پاتولوژی دیجیتال با ما تماس بگیرید.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

بالا